Percről percre a közgyűlésről

facebook megosztás

10:22 - A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban sem született nagyobb vita. A közgyűlés véget ért. Balogh László az alábbi módon köszönt el a képviselőktől "Találkozunk június 9-e után".

10:19 - Balogh László beszámolóját a Cseresnyés Péterrel történt egyeztetésekről 6-7-1 arányban nem fogadták el, a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos napirend egyhangúlag ment át.

10:18 - Javaslat a Nagykanizsa, Ady u. 1. szám alatti épületben lévõ 189 m2 alapterületû önkormányzati tulajdonú helyiségcsoportnak a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara részére történõ ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Ezúttal sincs vita, akárcsak a 2024/2025-ös nevelési évben indítható óvodai csoportszámok jóváhagyására vonatkozó napirendnél 14-0-0

10:16 - Az Ipari Parkban lévő közterület értékesítésére, vonatkozó napirendi pont 14 igennel, a következő napirendnél 13 igen és 1 tartózkodás volt az arány. Utóbbi Szabó Szilárd részéről jött.

10:02 - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésérõl szóló 2/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

A polgármester szerint a tényadatokból látszik, hogy olyan jelentős mértékű pénzmaradvány van, amelyről - csaknem 500 millió forint - most tudnak dönteni. Erre vonatkozólag javasolja, hogy az előzőévi maradványt az alábbi módon osszák fel. Mintegy 288 millióról van szó, amelyet tételesen sorolt fel. Többek közt szót ejtett arról, hogy

a polgármesteri keretet 20, a munkahelyteremtési támogatást 40, a térfigyelőrendszer bővítését 10 millió forinttal növelné Balogh László. A Bajcsy-Zsilinszkyben kialakítandó gyalogátkelőre 15, a Szent Rókus utcai járdára 18 milliót szánna. A Piváry utca 85 millióból újulna meg, a bajcsai kultúrház nyílászáróira 30 milliót szánna, a helyi építészeti értékeket pedig 7,5 millióval támogatná. A maradék mintegy 203 milliót pedig beépíttetné az általános tartalékba.

Horváth Jácint módosító javaslatot nyújtott be, úgy fogalmazott, örül, hogy ennyi maradvány keletkezett, azonban az alábbi projektek esetében nem látja, hogy megfelelően elő lennének készítve. Ezért kéri a polgármestert, hogy a júniusi közgyűlésre hozzon egy előterjesztést, amelyben előtárja a projektek állapotát. Ő javasolja, hogy ezt az összeget egyelőre ne költsék el, hanem az előkészítettségi állapot alapján hozzanak döntést.

Fodor Csaba szerint a Horváth Jácint által javasolt intézkedés lenne a helyes, mivel ezek összege többségében becsült számadat és a döntésekkel júniusban sem késnek el. Bizzer András szerint a javaslatok között vannak olyan tételek, amelyeket most vissza lehetne tenni a helyére - például munkahelyteremtésre - ezért annak a 40 milliónak és a Szakképzési Centrum költözésének támogatásának megszavazására kérte a képviselőket.

A város tartaléka így 531,662 millió forint lesz az általános módosítás szerint. Horváth Jácint jelezte, a munkahelyteremtés fontos, azonban a szakmai koncepcióval van gondja, amelyet nem tart hatékonynak és a város érdekeit szolgáló konstrukciót kell kialakítani.

A képviselők Horváth Jácint módosító javaslatáról szavaznak - 8 igennel és 6 nemmel fogadta el a közgyűlés, a rendeleti javaslattal kapcsolatos szavazatok aránya 14 igen.

10:00 - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója

Balogh László kijelentette, ezek tényadatok, így nem kíván vitázni. Vita nincs, 14 igennel elfogadva.

 

9:50 - Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról

Fodor Csaba jelezte, tényadatokat tartalmaz a beszámoló, ám a polgármester által alapított Nagykanizsa Sport - és Rendezvényszervező Közhasznú Kft. elnevezésű céget, amelynek a város kisebbségi tulajdonosa (29 százalékban), ám az önkormányzat nem fizette be a ráeső részét. Bízik benne, hogy a polgármester felfedi azt a "titkos támogatót", aki befizette ezt az összeget. Balogh László ígéri utána jár és keresni fogja Fodort ebben az ügyben.

Horváth Jácint elmondta, a városnak több mint 10 milliárdot vissza kellett fizetnie a városnak az állam felé, mivel nem használta fel az uszodára és a kolostorra szánt összeget. Hangoztatta, az állam 2019-ben annak lehetőségét elvette, hogy az önkormányzat valósítsa meg ezeket a beruházásokat és a pénzt tavaly vissza kellett fizetniük, ezért nem a város a ludas az ügyben . Balogh László jelezte, érdemben nem tudnak vitázni erről a témáról, de reméli a projektek ha más módon is, de folytatódnak.

14 igennel ment át a beszámoló.

 

9:38 - Folytatás az interpellációkkal

Mintegy 30 perc után folytatódik a nyílt ülés, elsőként Berta Krisztián szólalt fel, aki három kérdéssel élne, de első körben megköszönte a VIA-nak, hogy már nem teljesen balesetveszélyes a Bajza utca 10-12-ben a kórházhoz vezető lépcső. Viszont kérné a teljes balesetmentességhez, hogy amint lehetőség lesz, a járda közepére lógó fa ágait igazítsák meg. Továbbá egy felkapott járdafestést állíttatna helyre a Csengery utcában. Továbbá a Teleki 1-ben szeretnék az ott lakók, hogy egy korábbi csőtörésből keletkező lyukat eltüntetne a Vízmű, mivel balesetveszélyesnek számít.

Bodó László a Fáy Utcában tapasztalható problémákra hívta fel a figyelmet, mivel egy járdafelújítás után az apró zúzott kő és homok lassan betömíti a vízelnyelőket, ezért a lakók kérnék a Nettát, hogy a seprűs géppel takarítsák fel az utcájukat, valamint ezt tegye meg negyedévente. Javasolná a Balaton utca egyik járdájának felújítását, valamint az ott álló fák gondozását. Az ott lakók kérik, hogy a főkertésszel járják be a várost. Balogh László támogatja a javaslatot.

Gábris Jácint két visszatérő kérdéssel készült.. Az egyik a Korpavár-Palin-Förhénc-Cserfő területeket érintő áramellátási gondokra vonatkozik. Elmondása szerint írt az E.ON-nak képviselőként és magánemberként is, ám nem kapott választ, hasonlóan a hivatalhoz. A palini kispostával kapcsolatban kéri Balogh Lászlót, hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar Postával, hogy mi a tervük az épülettel, ha már nincs használatban. Ezen felül a paliniak kérését tolmácsolná, hogy a Napraforgó játszótérnél alakítsanak ki egy kutyafuttatót.

Dénes Sándor kérése, hogy Szent Rókus utcában a VIA tisztítson ki egy árkot, amelyre a lakók panaszkodnak.

 

9:03 - Kezdés

14 képviselő foglalt helyet a Vasemberházban, Radics Bálint egyelőre hiányzik. Balogh László polgármester a másik ember tiszteletére hívta fel a városatyák figyelmét kezdésként. Az előzetes listához képest két új napirend van, amelyek a következők:

- Javaslat a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

- Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024-2038 idõszakra szóló, víziközmû fejlesztésekre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének módosítására

Ezekkel együtt összesen 17 napirendi pontot tárgyalnak ma. Balogh László megjegyezte, Zalaegerszegen 35 pont tárgyalása alig két órát vett igénybe, majd - humorosan - hozzátette , ez alapján a mai közgyűlés egy óra lesz.

Fodor Csaba kért szót, az ÉVE frakcióvezetője javasolta, hogy a céges beszámolók, amelyeket zárt ülésen tárgyalnak kerüljenek a napirend elejére. A javaslatot elfogadják, így zárt ülés következik.
 

 

Minden jog fenntartva! © KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.