Választási kódex

2024. ápr. 15.

facebook megosztás

A KANIZSA MÉDIAHÁZ NONPROFIT KFT.

VÁLASZTÁSI ETIKAI KÓDEXE

 a

2024. évi

EP, valamint önkormányzati VÁLASZTÁSRA vonatkozóan

 

1. Általános irányelvek

1. 1. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. valamennyi munkatársa arra törekszik, hogy elősegítse a választás törvényes, eredményes és etikus lebonyolítását. Ezt hiteles és objektív tájékoztatással, az egyenlő feltételek megteremtésével valósítjuk meg.   

1. 2. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény előírásait betartva rendszeresen tájékoztatja nézőit és hallgatóit a választás időpontjáról, előkészületeiről, technikai lebonyolításáról és a választással összefüggő közérdekű tudnivalókról.  

1. 3.  Műsorkészítőink (szerkesztők, műsorvezetők) sem a pártok képviseletében, sem kampányban nem vesznek részt. A politikai tájékoztató és hírműsorokban műsorvezetőként, tudósítóként és hírolvasóként rendszeresen közreműködő munkatársak hírhez véleményt, értékelést, magyarázatot nem fűznek. Politikai reklámban sem képben, sem hangban nem jelennek meg. 

1. 4. Számítunk a pártok és egyéb szervezetek jogszerű és etikus együttműködésére annak érdekében, hogy irányelveinket maradéktalanul betarthassuk.  

1. 5. A választási kódex 2024. április 20-tól június 9. 19:00 óráig érvényes. 

2. Megjelenési lehetőségek

2.1. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. a választási időszakban elsősorban a közszolgálati kommunikáció követelményeinek kíván megfelelni, így elsőrendű feladatának a „sugárzási körzetébe” tartozó nézők pontos és objektív tájékoztatását tartja.

2.2. Az egyes pártok, szervezetek, és azok jelöltjei a hírműsorokban jelenhetnek meg.

2.3. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. műsorkészítése során a kiegyensúlyozott arányok megteremtésére törekszik.

2.4. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. kizárólag az egyes szervezetek által kijelölt kapcsolattartó személy(ek)től fogad el információt politikai rendezvényekkel, közleményekkel kapcsolatban. 

2.5. Az egyes szervezetek részére a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. hírműsoraiban a jelöltállítást követően maximum heti 4 megjelenési lehetőséget biztosít, amelyet a szervezetek saját belátásuk szerint, de kizárólag valamely rendezvényük, illetve jelöltjük bemutatására használhatnak fel. Az adott héten fel nem használt megjelenési lehetőség a következő hétre át nem vihető. Az egyes tudósítások időtartama legfeljebb 2 perc 20 másodperc lehet.

2.6. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. vállalja, hogy amennyiben a kapcsolattartó személytől a rendezvény megtartását megelőző 24 órában, a kapcsolat@kanizsamediahaz.hu e-mail címre tájékoztatót kap, a rendezvényt bemutatja. A 12 óra előtt befejeződő eseményekről még aznap, az ezután véget érőkről legkésőbb másnap számol be a Kanizsa TV Híradó. A politikai tudósításokat az esemény időpontja szerinti sorrendben szerkesztjük adásba. 

2.7. A kampányidőszakban, az ajánlások gyűjtésének idején a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. kizárólag a 2024. április 20-ig regisztrált politikai és egyéb szervezetek, és azok országgyűlési képviselőjelöltjei jelenhetnek meg. Az ajánlási időszak leteltével az ezeken kívül eső, de regisztrált jelöltek a műsorokban, valamint a Kanizsa Újságban megjelenhetnek.

2.8. A Kanizsa Újságban a kampányrendezvényekről 2024. április 20-tól kezdődően külön rovatban számol be a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft..

3. Irányelvek politikai témájú hírműsorok készítéséhez, és megjelenítési módok

3.1. A pártok által szervezett rendezvényekről szóló tudósításoknál a vizuális megjelenítésnek azonos megközelítésűnek és tárgyilagosnak kell lennie, csak a pártok hivatalos jelképei és elnevezései használhatók.

3.2. Egy hírműsorba kerülő politikai tudósításokat nem készítheti egyazon szerkesztő. A beosztásért a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. felelős vezetője és a hírműsor felelős szerkesztője felelős.

3.3. Az adásba kerülő híranyag hosszúsága maximum 2 perc 20 másodperc. Ebből 45 másodpercnyi hosszúságban van lehetősége önálló, vágatlan megszólalásra (szinkronra) az adott párt/jelölőszervezet képviselőjének, illetve országgyűlési képviselőjelöltjének. 

3.4. Az egyes híranyagok a szerkesztő narrátor szövegével indulnak, majd a maximum 45 másodperces szinkron következik. A narrátor szövegekre a 3.5. pont irányadó. A szinkronok a rendezvényt követően készülnek. A szinkronból egy összefüggő, vágatlan részlet használható, amelyet egyéb képpel takarni nem lehet.

3.5. A híranyagban bármely politikai tartalmú üzenetet kizárólag a szervezet képviselője jeleníthet meg, a szerkesztő összekötő szövegét a rendezvény körülményeinek ismertetésére korlátozza.

3.6. A híranyagok kizárólag a szervezet saját üzenetét, terveit, elképzeléseit tartalmazhatják. A híranyagban csak egy szervezet szerepelhet, az nem szólhat más szervezetekről, nem tartalmazhat személyi támadásokat, bármely a személyiségi jogokat sértő megnyilvánulást.

3.7. A híranyagok a Híradón belül felkonferáló szöveg nélkül, önálló blokkot alkotva jelennek meg képileg elkülönítve, a következő insert felhasználásával: VÁLASZTÁS 2024

3.8. A híranyagok képi feldolgozásánál törekedni kell a témával kapcsolatos, a szervezetek által biztosított illusztrációk felhasználására. 

3.9. A szinkront semleges vagy a szervezetre jellemző háttér előtt lehet elkészíteni. Tilos a szereplőket hátrányos beállításban megjeleníteni. A megszólaló politikus teljes nevét, pártállását fel kell tüntetni.

4. Politikai hirdetés

4.1.    A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. a Számvevőszéknél bejelentett feltételek mellett tesz közzé politikai hirdetést. 

5. Záró rendelkezés

5.1. Jelen kódex és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért és betartatásáért az adott műsorszámok szerkesztői, illetve a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetője tartozik felelősséggel. Ha valamely külső gyártású műsorszám nem felel meg az előírásoknak, az a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. részéről nem fogadható el.

5.2. Jelen kódexben szereplő, műsorelemekre vonatkozó megjelenés kizárólag a Kanizsa Médiaház Nonprofit kft. ügyvezetőjének jóváhagyásával lehetséges.    

5.3. Jelen kódex a kihirdetése napján lép hatályba.

 

Nagykanizsa, 2024. március 20.  

 

                                                                     Tar Mihály ügyvezető

                                                             Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

Dokumentum
Csatolmány Méret
44656-97554.pdf 1.4 MB

Minden jog fenntartva! © KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.