Dugába dőlt ajándékozás

facebook megosztás

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke, helytörténész szívügyének tekinti városunk köztéri alkotásainak sorsát. Ezúttal a gépgyár területén lévő művek megóvása a célja.

gépgyár

Korábban évekig tartó küzdelem árán sikerült visszaszereznie a város akarata ellenére a városunkból elkerült Gábor Áron ruskicai márványból készült mellszobrát. Nagy lelki megnyugvást okozott számára, amikor egy véletlen folytán 2020. április 23-án – a DKG üzemi területére tévedve az OT Industries DKG jogutód részéről nemcsak szívélyes fogadtatásban részesült, hanem azzal a nagylelkű szándékkal is, hogy a volt üzemi területen található, Nagykanizsa városnak felbecsülhetetlen értéket képviselő műalkotások ajándék jogcímén a város tulajdonába kerülhetnek. Ezt követően a gondolatot tett követte. A 2020. április 28-án keletkezett adománylevél felsorolja a műtárgyakat azzal, hogy azok némelyike jelentős technikai készültséggel bontható, illetve szállítható el. Ebbe a körbe az alábbi műalkotások tartoznak: réz dombormű az irodaház földszinti aulájában, amit a falból kiszakítottak és valahová elszállítottak, Dr. Falk Richárd mellszobra a közlekedési út mellett, fali mozaik az orvosi rendelő falán (Bálits Kálmán alkotásai), Thúry György mellszobra a gyár parkjában és az Újítók szobra szintén a gyár parkjában (Vörös János alkotásai).

Az adománylevél tartalmazza azt is, hogy a zrt. vezetősége a fentiek mellett lehetőséget biztosít a gyár IV. épületének falát borító 60 m²-es mozaikjának átadására, amely 2010-ben Nagykanizsa Város Csodája címet kapott. Valamint a bejáratnál található Zsolnai szökőkút átadására is. Mivel ez a két alkotás jelentősen beépült a gyártelep épületeibe és útjaiba, ezért lebontásukhoz, elszállításukhoz komoly szervezés, előkészítés és munkavégzés szükséges, amelyekről egyeztetni kell.

Az adománylevélre a polgármester 2020-ban egy olyan levéllel válaszolt, ami az ügyet teljesen zsákutcába juttatta. Javaslata nyomán a műtárgyak maradjanak ott, ahol vannak, egyébként is „veszélyhelyzet” van, ő pedig ebben a helyzetben döntésképtelen. Károlyi Attila szerint ez a válasz csak egy dologra volt alkalmas: az ügyet negligálni, és az ajándékozót pedig a nemes felajánlása visszavonására indítani.

A közgyűlés Károlyi Attila képviselőt bízta meg az újraindítandó tárgyalások vezetésével az ingatlan új tulajdonosa, a Mol Ingatlanhasznosító Zrt. és Nagykanizsa város között. 2020. május 14-én kelt levelében az OT Industries-DKG Gépgyártó Zrt. vezérigazgatója az önkormányzatot az alábbiakról tájékoztatta: a termelőtevékenység befejezésének 2020. május 31-i határnapjára, a rendelkezésre álló idő rövidsége és az erőforrások hiányára tekintettel, elállnak a felajánlási szándékuktól, a műalkotások megóvása iránt azonban továbbra is elkötelezettek.

Hogy napjainkban hogyan áll az egykori DKG udvarán található alkotások sorsa, arról Károlyi Attila az alábbiakat válaszolta: újra felveszi a kapcsolatot az időközben ismét tulajdonossá vált MOL-lal és kezdeményezni fogja ezeknek a történelmi értékeknek a tulajdonba vételét, mert a környezetükből látszik, hogy az állagmegóvásukról nem gondolkodnak.

BAKONYI Erzsébet

(Megjelent a Kanizsa Újság 2024. február 7-ei számában)

Dugába dőlt ajándékozás

Minden jog fenntartva! © KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.