231 millió forintból építhetik ki Magyarszerdahely csapadékvíz elvezetését

facebook megosztás

Unios pénzből építhetnek 4 kilométernyi csapadék-vízvédelmi rendszert Magyarszerdahelyen. A település csapadékvizei a Kürtös patakba folynak, egy árokrendszereken keresztül. Az utóbbi tíz évben a községet többször érte már olyan mennyiségű csapadék, amit ezek az árkok nem tudtak kezelni. A most induló beruházás erre lesz megoldás – tájékoztatta lapunkat Marczin György, Magyarszerdahely polgármestere.

Sajtóközlemény a TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00034 számú, „Magyarszerdahely belterületi vízrendezés” című projekt indításáról
Magyarszerdahely Község Önkormányzata a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült. A Támogató döntése alapján, 231, 31 millió Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként 3897,15 m hosszú bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény készül el.
A település csapadékvizei a Kürtös patakba jutnak, gravitációs nyílt árokrendszereken keresztül. A községet többször érte olyan intenzitású csapadék az utóbbi tíz évben, melyet e rendszerek kezelni nem tudtak, ezen esetekben csak pillanatnyi kárelhárítást és rendezést tudott az önkormányzat megvalósítani. Az elmúlt években 2 esetben történ Vis major keretből hirtelen beavatkozás a vízkárok megszüntetésére, ezen kívül egyéb vízgazdálkodási célú beruházás nem volt.
Jelen projekt megvalósításával olyan műszaki megoldásokat alkalmazunk a belterületi árkokon és csatornákon, melyek fenntartása kis költséggel és nagy biztonsággal megoldható. Ehhez az árkok szilárd burkolatúra történő kiépítésére és stabilizálására van szükség.
A tervezett fejlesztésekkel párhuzamosan a község teljes csapadékvíz elvezető rendszere is felújításra kerül. Ezért az egész községre kiterjedő egységes elveken alapuló felszíni vízrendezési terv készült.
A fejlesztés eredményeként Magyarszerdahely és az Újnéppusztai községrész védetté válik a csapadékvíz okozta károktól. A projekt által érintett és legkritikusabbnak ítélt beavatkozási helyeken olyan műszaki megoldások kerülnek kiépítésre, melyek a vizek további kártételeit megszüntetik, illetve a fenntartást megkönnyítik.
A projekt keretei között megvalósuló létesítmények:
• Folyóka mennyiség: 1061,0 m
• Árok mennyiség: 2836,15 m
Mindösszesen: 3897,15 m
A projekt része a kötelező szemléletformáló, tájékoztató programok is, amelyek hozzájárulnak a projekt fenntartásához. A projektben érvényesül a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség.
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.10.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

(Borítókép: utazitthon.hu)
 

Minden jog fenntartva! © KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.